فیلتر کامیون

لوازم مصرفی و سرویسی کامیون از جمله موارد مهم در نگهداری و افزایش عمر کارکرد مفید کامیون است.
استفاده از فیلتر های اصلی کامیون و تسمه های اصلی کامیون ها ارتباط مستقیم با افزایش کارکرد مفید کامیون دارد.
معمولا فیلتر روغن و فیلتر گازوئیل کامیون ها باید هر ۱۵ هزار کیلومتر تعویض شوند که اگر از فیلتر اصلی هر کامیون استفاده شود این عدد می‌تواند بالاتر هم باشد.
حجم روغن موتور های دیزلی ۱۳ لیتری حدود ۴۱ لیتر و حجم روغن موتور های ۱۲ حدود ۳۸ لیتر است.
فیلتر کامیون مارک فاین در اصلی فیلتر فاین نیز از جمله فیلتر های خوب بازار است که در صورت نبود فیلتر اصلی می‌تواند استفاده شود.
فیلتر ریتاردر کامیون(فیلتر ریتاردرگیربکس) نیز سعی کنید حتما از اصلی استفاده کنید(در کامیون هایی که دارای ایتتاردرگیربکس هستند) زیرا فیلتر های غیر اصلی معمولا گلوی گشاد تر داشته و باعث نفوذ روغن فیلتر نشده به گیربکس و خرابی های زیادتر می‌شود.
در کامیون اسکانیا در بخش فیلتراسیابی حتما از کاغذ آسیایی نیز استفاده کنید تا زمان پاکسازی فیلتر آسیایی خط و خش به دیواره فیلتراسیابی اسکانیا وارد نشود.
در بخش فیلتر کامیون بهترین کیفیت برای فیلتر های اصلی است اما در صورت نبود از مارک فیلتر کامیون falcon و فیلتر کامیون mannfilter نیز می‌توانید استفاده کنید.

تسمه و هرزگرد کامیون

تسمه های موتور و دینام کامیون و هرزگردهای کامیون ها باید طی هر ۴۰۰ هزار کیلومتر کارکرد تعویض شوند و اگر از اصلی استفاده شود این عدد می‌تواند بیشتر نیز باشد.
البته در صورت استفاده از مارک های چینی بهتر است هر ۲۰۰ هزار کیلومتر این موارد تعویض شوند .
بجز هرزگرد های اصلی هرزگرد مارک دایکو از جمله هرزگرد های کامیون خوب بازار است .
تسمه اسکانیا یکی است و برای همین هرزگرد های اسکانیا نقش مهم تری را به بعهده داشته و نیاز دارند سریع تر تعویض شوند.
اما تسمه ولوو دو بخش است که تسمه دینام ولوو و تسمه موتور ولوو جداگانه است.
سعی کنید تا حدامکان هرزگرد اسکانیا و یا هرزگرد ولوو را گیریس نزنید زیرا که گیریس زدن هرزگرد کامیون باعث خرابی زودرس آن می‌شود.
دلیل خرابی این است که زمانی که می‌خواهید هرزگرد را بیرون آورده و گیریس بزنید همان چاقو و یا کاردکی که وارد می‌کنید باعث نفوذ گیریس به بیرون در آینده و خرابی زودرس هرزگرد کامیون ها می‌شود.
قیمت هرزگرد اصلی اسکانیا حدود۱۲ میلیون(کامل) و قیمت هرزگرد دایکو مجموع کامل حدود ۷ میلیون است.
بجز هرزگرد اصلی ،هرزگرد کامیون dayko نیز از مارک های با کیفیت قابل قبول نسبت به هزینه ایی که می‌شود است.
در بخش تسمه کامیون تسمه کامیونpayco ایتالیا و تسمه کامیونfonex کره و تسمه کامیون smp تایوان و تسمه کامیون Kent ترکیه بعد از تسمه کامیون اصلی می‌توانند استفاده شوند که برند ایتالیایی و کره ایی تسمه کامیون کیفیت بهتری را دارند.

بلبرینگ چرخ کامیون

بلبرینگ چرخ ها نیاز است پس از طی هر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار کیلومتر کارکرد حتما باز و سرویس شوند.
گاها در ماشین هایی با کارکرد بالاتر سالانه این بلبرینگ ها باز و تعویض می‌شوند.

بالن کامیون

بالن های اتاق کامیون و بالن دیفرانسیل کامیون معمولا هر ۶۰۰ هزار کیلومتر باید تعویض شوند اما بدلیل شرایط جاده ایی بد خیلی سریع تر می‌ترکند و رانندگان کامیون مجبور به تعویض آنها می‌شوند.

لنت کامیون

لنت ها بیش از هر چیز از نحوه رانندگی و شخص راننده کامیون  تاثیر میگیرند اما معمولا طی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کیلومتر در شرایط نگهداری خوب دیگر باید تعویض شوند.
دقت کنید از لنت کامیون اصلی حتما استفاده کنید زیرا که دلیل اصلی خرابی دیسک چرخ کامیون ها استفاده از لنت غیر اصلی است.
هرچند که لنت های غیراصلی و چینی نیز کارکرد مناسب را داشته باشند.