نگهداری گیربکس کامیون

گیربکس کامیون ها با توجه به کاربری کامیون می‌تواند متفاوت باشد و تعداد دنده گیربکس متفاوت است.
گیربکس اتوماتیک و گیربکس دنده دستی دو دسته اصلی گیربکس کامیون هستند که هر یک به چند بخش تقسیم میشوند که مثلا گیربکس اینتاردر باشد و خنک کن داشته و یا نداشته باشد .
نگهداری گیربکس کامیون در وحله اول بدست راننده کامیون است که چه نوع و حالت رانندگی کامیون را داشته باشد.
مورد دیگر کاربری کامیون است که مثلا نوع گیربکس مناسب نوع کاربری کامیون باشد.
نحوه استفاده از اینتاردر گیربکس در کامیون هایی که مجهز به این امکان هستند نیز بسیار در‌نگهداری درست از کامیون ها مناسب است.
روغن گیربکس معمولا باید در کیلومتر۱۵۰ هزار تا کارکرد تعویض شود اما گیربکس هایی بدون خنک کن باید روغن گیربکس کامیون را در کارکرد حدود ۷۰ هزار تا تعویض کنند.
در بخش گیربکس حتما از لوازم اصلی استفاده کنید اما در صورت عدم دسترسی برای لوازم گیربکس اسکانیا کومار ترکیه و لوازم گیربکس اف اچ tft ترکیه میتوانید استفاده کنید.

خرابی گیربکس کامیون

یکی از اصلی ترین دلایل خرابی گیربکس کامیون ها تعویض نکردن به موقع واسکازین(روغن گیربکس) و استفاده از روغن گیربکس نامرغوب است که باعث ایجادپلیسه در گیربکس و خرابی دنده ها می‌شود .
استفاده بیش از حد و نادرست از اینتاردر گیربکس نیز باعث خرابی زودرس گیربکس کامیون می‌شود.
استفاده نادرست از حالت پی (پاور گیربکس کامیون ) و حالت ایی (حالت اقتصادی گیربکس کامیون نیز از دلایل اصلی خرابی گیربکس کامیونهاست.
افزایش دمای گیربکس که در مناطق گرمسیری ایران دیده میشود نیز به مرور باعث خرابی گیربکس و یا حتی سوختن گیربکس می‌شود.

خنک کن گیربکس کامیون

کامیون های وارداتی با توجه به شرکت هدفی که آنها را سفارش داده و مناطقی که باید استفاده می‌شدند گاها مشاهده می‌شود که خنگ کن گیربکس را ندارند.
نبود خنک کن گیربکس برای کامیون هایی است که قرار است در مناطق سردسیر تردد کنند.
اما وقتی این کامیون ها وارد ایران می‌شوند در گردنه های مناطق گرمسیر ایران دمای گیربکس بالاتر از حد استاندارد می‌رود که خریداران کامیون های وارداتی را مجبور می‌کند از خنک کن گیربکس استفاده کنند.
کشنده های اسکانیا از مد ۹۴ به بعد خنک کن گیربکس اسکانیا را دارد اما سری های از سال ۹۴ یه قبل معمولا خنک کن گیربکس اسکانیا را ندارند.