لوازم بادی کامیون

پمپ باد کامیون و هواکش کامیون و لوله های باد کامیون اصلی ترین بخش های بادی کامیون بحساب می آیند.
تعویض و یا پاکسازی نکردن به موقع هواکش و فیلتر هواکش کامیون علاوه بر آسیب به موتور باعث خرابی زودرس پمپ باد کامیون نیز می‌شود.
دلیل اصلی خرابی پمپ باد کامیون ها نشتی باد در لوله ها و یا بالن و دیگر بخش های بادی است.
نشتی باد باعث می‌شود کارکرد پمپ باد چند برابر شده و خرابی پمپ باد را تضمین می‌کند.
چون ترمز کامیون ها بادی است رسیدگی به سیستم باد کامیون از جمله موارد بسیار مهم و ضروری در نگهداری کامیون است.
از جمله لوازم پمپ باد کامیون که کیفیت مناسبی نسبت به قیمت شان دارند ،بعد از اصلی لوازم پمپ باد یوماک ترکیه بوده که در بازار ایران موجود است.

پمپ باد کامیون

پمپ باد اف اچ و پمپ باد اسکانیا نیاز است پس از حدود کارکرد ۱۰۰۰ کیلومتر سرویس شوند.
البته اگر تا یک میلیون کیلومتر کارکرد نیازمند سرویس نشده باشند.
سرویس پمپ باد شامل تعویض واشر ها و تراشکاری و یا تعمیر و تعویض پیستون های داخل پمپ باد می‌شود.
پمپ باد استوک اسکانیا و پمپ باد استوک ولوو نیز در بازار و سایت کامیون یدک جهت خرید موجود است اما پیشنهاد می‌شود زودتر به سرویس پمپ باد رسیدگی کنید تا نیازمند تعویض آن نباشید و در صورت تعویض از پمپ باد اصلی و نو خریداری کنید که کارایی بسیار بیشتر و بالاتری دارد.
قیمت پمپ باد اصلی اسکانیا حدود ۶۰ میلیون تومان است.
نکته مهم این است در هنگامی که کامیون در مدت زمان زیاد کارکردی را نداشته است باعث می‌شود لوله های باد خشک شوند و بعد که باد وارد لوله ها می‌شود لوله های باد شکسته و نشتی ایجاد می‌کنند.
بهتر است در ابتدای حرکت انداختن کامیونی که مدت زیادی خواب بوده در ابتدا لوله باد های اصلی را تعویض کنند.